Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14503
Title: Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bia bằng công nghệ UNITANK
Authors: Phan, Thanh Thuận
Huỳnh, Long Toản
Nguyễn, Thị Tuyết Trinh
Lê, Vũ Cẩm Tú
Keywords: Kỹ thuật môi trường
Issue Date: 24-May-2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14503
Appears in Collections:Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.27.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.