Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14505
Nhan đề: Xây dựng mô hình đa mục tiêu trong hoạch định sản xuất tổng hợp với các tham số mờ
Tác giả: Nguyễn, Trường Thi
Võ, Thị Kim Cúc
Từ khoá: Quản lý công nghiệp
Năm xuất bản: thá-2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Theo quan điểm kinh doanh truyền thống, chi phí là yếu tố quyết định hiệu quả hoạt động và ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp (DN). Mục tiêu của nhà quản trị là tối thiểu chi phí thông qua quản lý các hoạt động sản xuất, vận tải, phân phối hàng hóa…Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng nhiệt độ Trái Đất đã đặt ra yêu cầu đối với các DN trong việc thực hiện trách nhiệm môi trường. Yếu tố môi trường cần được xem xét trong các quyết định nhằm giảm lượng khí nhà kính (GHGs) từ các hoạt động sản xuất và vận tải. Bên cạnh đó, các yếu tố về xã hội như an toàn lao động, cân bằng công việc của người lao động cũng cần được xem xét. Việc thỏa mãn các yêu cầu trên giúp DN đạt được mục tiêu sản xuất bền vững (SM). Do đó, mục tiêu của nghiên cứu này là đưa ra một kế hoạch sản xuất giúp DN tối thiểu đồng thời tổng chi phí, lượng CO2 phát thải và số lượng công nhân sa thải, nhưng vẫn thỏa mãn các ràng buộc về khả năng và nguồn lực sẵn có của nhà máy. Một mô hình APP đa mục tiêu với các tham số mờ được đề xuất và giải bằng phương pháp quy hoạch mục tiêu mờ (FGP). Kết quả mô hình với tổng chi phí được xác định là 2,444,466,441 (VNĐ), lượng CO2 phát thải là 70,197.13 (kg) và 6 (công nhân) sa thải trong 6 tháng. Kết quả đạt được từ các hàm mục tiêu cho phép người ra quyết định đánh giá tác động của các yếu tố kinh tế, môi trường và xã hội lên kết quả hoạch định. Từ đó, lựa chọn giải pháp phù hợp với mong muốn của DN và yêu cầu của của xã hội.
Mô tả: 63 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14505
Bộ sưu tập: Trường Bách khoa

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.32.15


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.