Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14505
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Trường Thi-
dc.contributor.authorVõ, Thị Kim Cúc-
dc.date.accessioned2019-10-01T13:26:22Z-
dc.date.available2019-10-01T13:26:22Z-
dc.date.issued2019-05-
dc.identifier.otherB1505274-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14505-
dc.description63 tr.vi_VN
dc.description.abstractTheo quan điểm kinh doanh truyền thống, chi phí là yếu tố quyết định hiệu quả hoạt động và ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp (DN). Mục tiêu của nhà quản trị là tối thiểu chi phí thông qua quản lý các hoạt động sản xuất, vận tải, phân phối hàng hóa…Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng nhiệt độ Trái Đất đã đặt ra yêu cầu đối với các DN trong việc thực hiện trách nhiệm môi trường. Yếu tố môi trường cần được xem xét trong các quyết định nhằm giảm lượng khí nhà kính (GHGs) từ các hoạt động sản xuất và vận tải. Bên cạnh đó, các yếu tố về xã hội như an toàn lao động, cân bằng công việc của người lao động cũng cần được xem xét. Việc thỏa mãn các yêu cầu trên giúp DN đạt được mục tiêu sản xuất bền vững (SM). Do đó, mục tiêu của nghiên cứu này là đưa ra một kế hoạch sản xuất giúp DN tối thiểu đồng thời tổng chi phí, lượng CO2 phát thải và số lượng công nhân sa thải, nhưng vẫn thỏa mãn các ràng buộc về khả năng và nguồn lực sẵn có của nhà máy. Một mô hình APP đa mục tiêu với các tham số mờ được đề xuất và giải bằng phương pháp quy hoạch mục tiêu mờ (FGP). Kết quả mô hình với tổng chi phí được xác định là 2,444,466,441 (VNĐ), lượng CO2 phát thải là 70,197.13 (kg) và 6 (công nhân) sa thải trong 6 tháng. Kết quả đạt được từ các hàm mục tiêu cho phép người ra quyết định đánh giá tác động của các yếu tố kinh tế, môi trường và xã hội lên kết quả hoạch định. Từ đó, lựa chọn giải pháp phù hợp với mong muốn của DN và yêu cầu của của xã hội.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại học Cần Thơvi_VN
dc.subjectQuản lý công nghiệpvi_VN
dc.titleXây dựng mô hình đa mục tiêu trong hoạch định sản xuất tổng hợp với các tham số mờvi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Trường Bách khoa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.02 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.