Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14519
Title: Thực nghiệm nuôi lươn (Monopterus albus) trong hệ thống tuần hoàn nước tại thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Văn Triều
Nguyễn, Thanh Hiệu
Nguyễn, Thụy Hà Phương
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài: “Thực nghiệm nuôi lươn (Monopterus albus) trong hệ thống tuần hoàn nước tại Thành phố Cần Thơ” được thực hiện nhằm đánh giá tăng trưởng, tỉ lệ sống, năng suất và hiệu quả tài chính của mô hình. Đồng thời quan sát sự biến động của các chỉ tiêu môi trường nước trong hệ thống trong suốt quá trình nuôi và đề xuất phương pháp vận hành hệ thống đạt hiệu quả nhất. Đề tài được thực hiện từ tháng 9/2018 – 4/2019, tại 2 trại lươn ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Diện tích mỗi bể nuôi dao động từ 6–8 m2. Lươn bố trí hệ thống lọc có khối lượng trung bình 34,8 ± 5,2 g và chiều dài trung bình khoảng 30,9 ± 2,7 cm. Mật độ thả: 400con/m3. Kết quả khảo sát sau 8 tháng nuôi cho thấy các chỉ tiêu như: nhiệt độ trung bình khoảng 26,48 ± 0,68 °C, pH 7,34 ± 0,17, oxy hòa tan (DO) 3,46 ± 0,69 mg/L, NO2- 1,32 ± 0,91 mg/L và TAN ở các bể là 1,91 ± 1,46 mg/L có dao động nhưng vẫn nằm trong khoảng thích hợp cho sinh trưởng của lươn. Sau khoảng 8 tháng nuôi khối lượng trung bình dao động từ 159,7 – 185 g/con. Tỉ lệ sống trung bình của lươn sau 8 tháng nuôi đạt 89,5 ± 4,3 %. Năng suất trung bình đạt 23,3 ± 6,29 kg/m2 và FCR trung bình là 1,52 ± 0,1. Lợi nhuận thu được từ 730.000 – 1.170.000 đồng/m2, chi phí sản xuất dao động từ 104.000 – 114.000 đồng/kg và tỉ suất lợi nhuận từ 31,7 – 43,6 %
Description: 15tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14519
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
382.6 kBAdobe PDF
Your IP: 35.172.233.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.