Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14519
Nhan đề: Thực nghiệm nuôi lươn (Monopterus albus) trong hệ thống tuần hoàn nước tại thành phố Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Văn Triều
Nguyễn, Thanh Hiệu
Nguyễn, Thụy Hà Phương
Từ khoá: Nuôi trồng thủy sản
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài: “Thực nghiệm nuôi lươn (Monopterus albus) trong hệ thống tuần hoàn nước tại Thành phố Cần Thơ” được thực hiện nhằm đánh giá tăng trưởng, tỉ lệ sống, năng suất và hiệu quả tài chính của mô hình. Đồng thời quan sát sự biến động của các chỉ tiêu môi trường nước trong hệ thống trong suốt quá trình nuôi và đề xuất phương pháp vận hành hệ thống đạt hiệu quả nhất. Đề tài được thực hiện từ tháng 9/2018 – 4/2019, tại 2 trại lươn ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Diện tích mỗi bể nuôi dao động từ 6–8 m2. Lươn bố trí hệ thống lọc có khối lượng trung bình 34,8 ± 5,2 g và chiều dài trung bình khoảng 30,9 ± 2,7 cm. Mật độ thả: 400con/m3. Kết quả khảo sát sau 8 tháng nuôi cho thấy các chỉ tiêu như: nhiệt độ trung bình khoảng 26,48 ± 0,68 °C, pH 7,34 ± 0,17, oxy hòa tan (DO) 3,46 ± 0,69 mg/L, NO2- 1,32 ± 0,91 mg/L và TAN ở các bể là 1,91 ± 1,46 mg/L có dao động nhưng vẫn nằm trong khoảng thích hợp cho sinh trưởng của lươn. Sau khoảng 8 tháng nuôi khối lượng trung bình dao động từ 159,7 – 185 g/con. Tỉ lệ sống trung bình của lươn sau 8 tháng nuôi đạt 89,5 ± 4,3 %. Năng suất trung bình đạt 23,3 ± 6,29 kg/m2 và FCR trung bình là 1,52 ± 0,1. Lợi nhuận thu được từ 730.000 – 1.170.000 đồng/m2, chi phí sản xuất dao động từ 104.000 – 114.000 đồng/kg và tỉ suất lợi nhuận từ 31,7 – 43,6 %
Mô tả: 15tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14519
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
382.6 kBAdobe PDF
Your IP: 35.172.233.215


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.