Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14532
Nhan đề: Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả xử lý nước thải sản xuất thuốc BVTV bằng hệ thống đất ngập nước kiến tạo cho công ty thuốc sát trùng Cần Thơ
Tác giả: Phạm, Văn Toàn
Lê, Thị Thùy Dương
Trần, Văn Hoàng
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường
Năm xuất bản: 22-thá-2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14532
Bộ sưu tập: Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.24.113


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.