Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14550
Title: TÌM HIỂU VỀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ ĐIỆN TĨNH TẠI NHÀ MÁY ĐẠM CÀ MAU
Authors: Phan, Trọng Nghĩa
Nguyễn, Văn Quan
Trần, Quang Tiến
Keywords: Kỹ thuật Điện
Issue Date: 25-May-2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Ngày nay, nước ta đang phát triển nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp chiếm một vai trò rất quan trọng, góp phần phát triển đất nước. Đi cùng với sự phát triển công nghiệp là sự phát triển về máy móc, thiết bị nhằm mục đích nâng cao hiệu suất làm việc, tăng chất lượng cũng như số lượng sản phẩm. Đối với những xí nghiệp, nhà máy lớn, việc các thiết bị, máy móc bị hư hỏng và hao mòn theo thời gian xảy ra khá thường xuyên làm cho quá trình sản xuất bị gián đoạn gây ra những tổn thất rất lớn cho các doanh nghiệp. Vì vậy, để đảm bảo cho hệ thống máy móc vận hành ổn định, liên tục và đảm bảo chất lượng, độ tin cậy thì việc bảo trì, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị đóng vai trò rất quan trọng. Nếu làm tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng thì sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như tăng tuổi thọ máy móc, giảm chi phí sửa chữa, giảm năng lượng tiêu thụ, tăng thời gian chạy máy,…
Description: 117 trang
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14550
ISSN: B1408386
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.62 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.78.142


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.