Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14558
Title: Khảo sát ảnh hưởng của giống heo nái lên sự sinh trưởng của heo con (Study on the effect of sow breed on growth of piglets)
Authors: Phạm, Ngọc Du
Võ, Mạnh Tấn
Keywords: Chăn nuôi
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Khảo sát ảnh hưởng của giống heo nái lên sự sinh trưởng của heo con” được tiến hành trên 19 heo nái nuôi con thuộc nhóm giống PIC và Yorkshine x Landrace (YL) và 242 heo con nuôi từ sơ sinh cho đến cai sữa nhằm khảo sát ảnh hưởng của giống heo nái lên năng suất sinh sản thông qua số con, khối lượng và tăng khối lượng của heo con trong thời gian theo mẹ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14558
Appears in Collections:Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
939.06 kBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.