Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14561
Nhan đề: Ảnh hưởng của việc bổ sung dịch mực và tôm thủy phân đến sự tăng trưởng của vịt xiêm pháp giai đoạn từ 0-4 tuần tuổi
Tác giả: Phạm, Tấn Nhã
Nguyễn, Duy Khánh
Từ khoá: Chăn nuôi
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Ảnh hưởng của việc bổ sung dịch mực và tôm thủy phân đến sự tăng trưởng của vịt xiêm pháp giai đoạn từ 0-4 tuần tuổi
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14561
Bộ sưu tập: Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.156.32


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.