Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14585
Title: Khảo sát tình hình nhiễm cầu trùng trên đàn gà nòi nuôi bán chăn thả tại huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre và theo dõi tình trạng bệnh lý trên đàn gà thử nghiệm
Authors: Nguyễn, Hữu Hưng
Nguyễn, Thị Anh Đào
Keywords: Thú y
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát tình hình nhiễm cầu trùng trên đàn gà nòi nuôi bán chăn thả tại huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre và theo dõi tình trạng bệnh lý trên đàn gà thử nghiệm
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14585
Appears in Collections:Trường Nông nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.