Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14604
Nhan đề: Ảnh hưởng của bổ sung bột sả (Cymbopogon citratus) kết hợp bột quế (Cinnamomum cassia) lên năng suất sinh sản và chất lượng trứng của gà Isa Brown
Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Khang
Lê, Gia Linh
Từ khoá: Chăn nuôi
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thí nghiệm này đã được thực hiện để đánh giá hiệu quả của việc bổ sung bột sả và kết hợp các mức bổ sung bột quế khác nhau đến năng suất và chất lượng trứng gà Isa Brown, thí nghiệm được thiết kế ngẫu nhiên với 4 khẩu phần và 10 lần lặp lại với 160 con gà.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14604
Bộ sưu tập: Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
959.69 kBAdobe PDF
Your IP: 18.204.55.168


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.