Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14612
Nhan đề: Khảo sát tình hình nhiễm ngoại ký sinh trên chó được mang đến và hiệu quả điều trị tại phòng mạch thú y Vemedim thành phố Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Hữu Hưng
Phan, Thị Bảo Trân
Từ khoá: Thú y
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Khảo sát tình hình nhiễm ngoại ký sinh trên chó được mang đến và hiệu quả điều trị tại phòng mạch thú y Vemedim thành phố Cần Thơ
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14612
Bộ sưu tập: Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.05 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.