Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14615
Nhan đề: Nghiên cứu tình hình nhiễm giun sán ký sinh trên chuột đồng tại 2 tỉnh Hậu Giang và Đồng Tháp
Tác giả: Nguyễn, Hữu Hưng
Tăng, Minh Hiền
Từ khoá: Thú y
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu tình hình nhiễm giun sán ký sinh trên chuột đồng tại 2 tỉnh Hậu Giang và Đồng Tháp
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14615
Bộ sưu tập: Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.4 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.