Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14616
Title: Đánh giá ảnh hưởng của ba loại phân bón lá trên năng suất giống đậu nành MTĐ176 vụ đông xuân 2017-2018 tại quận Ô Môn thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Phước Đằng
Trần, Hữu Tâm
Keywords: Công nghệ giống cây trồng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá ảnh hưởng của ba loại phân bón lá trên năng suất giống đậu nành MTĐ176 vụ đông xuân 2017-2018 tại quận Ô Môn thành phố Cần Thơ
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14616
Appears in Collections:Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.231.166.56


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.