Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14616
Nhan đề: Đánh giá ảnh hưởng của ba loại phân bón lá trên năng suất giống đậu nành MTĐ176 vụ đông xuân 2017-2018 tại quận Ô Môn thành phố Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Phước Đằng
Trần, Hữu Tâm
Từ khoá: Công nghệ giống cây trồng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá ảnh hưởng của ba loại phân bón lá trên năng suất giống đậu nành MTĐ176 vụ đông xuân 2017-2018 tại quận Ô Môn thành phố Cần Thơ
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14616
Bộ sưu tập: Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.231.166.56


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.