Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14618
Title: Khảo sát sự hiện diện và tính nhạy cảm đối với kháng sinh của vi khuẩn Salmonella trên heo và môi trường tại hai cơ sở giết mổ thuộc tỉnh Hậu Giang
Authors: Lý, Thị Liên Khai
Trần, Quốc Tuấn
Keywords: Thú y
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát sự hiện diện và tính nhạy cảm đối với kháng sinh của vi khuẩn Salmonella trên heo và môi trường tại hai cơ sở giết mổ thuộc tỉnh Hậu Giang
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14618
Appears in Collections:Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.