Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14651
Title: Bước đầu đánh giá một số chỉ tiêu về chất lượng tinh trùng của gà nòi trống lai
Authors: Nguyễn, Thị Kim Khang
Nguyễn, Thanh Tùng
Keywords: Chăn nuôi
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được tiến nhằm bước đầu đánh giá một số chỉ tiêu về chất lượng tinh trùng của 66 gà Nòi trống lai ở giai đoạn 6 – 8 tháng tuổi được nuôi ở các hộ dân thuộc xã Tân Hòa, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2019. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu chất lượng tinh dịch gà trống Nòi lai tương đối tốt về thể tích, nồng độ, hoạt lực, tỷ lệ sống, tỷ lệ dị dạng, pH lần lượt là 0,24 ml, 6,65x109/ml, 85,57%, 83,47%, 3,33%, 6,85. Màu sắc tinh dịch ở mức 2,01 (màu ở khoảng từ trắng đụt đến trắng sữa). Yếu tố cá thể ảnh hưởng nhiều nhất đến thể tích và tỷ lệ sống của tinh trùng. Gà trống ở 8 tháng tuổi cho chất lượng tinh dịch ổn định hơn khi khai thác.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14651
Appears in Collections:Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.59 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.173.144


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.