Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14658
Title: Hệ thống xếp chai và chiết rót tự động - P2
Authors: Nguyễn, Hoàng Dũng
Phạm, Văn Tưng
Keywords: Kỹ thuật cơ điện tử
Issue Date: 14-Dec-2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Hệ thống xếp chai và chiết rót tự động đối tượng là loại chai nhựa trong suốt có khối lượng nhẹ và kích thước dài như chai nước tinh khiết 500ml. đề tài hướng đến thiết kế hệ thông có thể dẩn hướng được loại chai nhựa và có thể kết họp thêm phần chiết rót để tự động hóa toàn bộ hệ thống. Xây dựng mô hình chiết rót tự động qui mô nhỏ, định hướng phát triển có thể mở rộng kích thước mâm xếp chai để tăng gấp đôi năng suất của hệ thống dẫn hướng. Đối với hệ thống chiết rót có thể sử dụng máy bơm công suất lớn hơn để giảm thời gian chiết rót và rót được nhiều chai cùng lúc để đồng bộ với năng suất hệ thống dẫn hướng.....
Description: 42 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14658
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.44 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.