Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14659
Nhan đề: Hệ thống vườn rau khí canh kết hợp nền tảng IoT - P1
Tác giả: Nguyễn, Hoàng Dũng
Phạm, Tuấn Đạt
Từ khoá: Kỹ thuật cơ điện tử
Năm xuất bản: 14-thá-2018
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Trồng rau sử dụng công nghệ cao đã được áp dụng rộng rải như phương pháp thủy canh và phương pháp địa canh các phương pháp này đều có hệ thống giám sát và điều khiển từ xa. Tuy nhiên các phương pháp này chưa tối ưu hóa được nguồn dinh dưỡng cung cấp cho cây để tiết kiệm chi phí sản xuất. trong nghiên cứu này một giải pháp trồng rau bằng phương pháp khí canh được đề nghị, với phương pháp này rau được trồng trong không khí, lượng dinh dưỡng phù hợp cho từng loại cây được thiết lập công thức pha chế tự động, đồng thời lượng dinh dưỡng được phun lên rễ cây theo thời gian hợp lý định trước, lượng dinh dưỡng phun lên rễ cây sẽ được hồi lưu và tái sử dụng. Phương pháp trồng rau khí canh hoạt động ổn định rau phát triển tốt và tiết kiệm được dinh dưỡng nuôi cây.
Mô tả: 83 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14659
Bộ sưu tập: Khoa Công nghệ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.13 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.