Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14672
Title: Thiết kế bộ thí nghiệm cho hệ SCADA
Authors: Nguyễn, Hoàng Dũng
Vũ, Ngọc Anh
Keywords: Kỹ thuật cơ điện tử
Issue Date: 26-May-2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu này trình bày hai bài thí nghiệm về việc ứng dụng SCADA trong điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu. Bài thí nghiệm được xây dựng dựa trên ba giao thức mạng AS-I (Actuator Sensor Interface), mạng Modbus, mạng Profibus và PLC Logo, S7-200 và S7-400. Để minh chứng cho hoạt động của các mạng này, mô hình lắp sản phẩm và mô hình điều khiển tốc độ động cơ thông qua biến tần được sử dụng. Mạng truyền thông AS-I cho phép giao tiếp giữa PLC S7-200 và Logo điều khiển mô hình lắp ghép sản phẩm. Mạng truyền thông Profibus cho phép giữa PLC S7-400 và PLC S7-200. Trong đó S7-400 làm nhiệm vụ Master và PLC S7-200 làm nhiệm vụ Slave để điều khiển Biến tần. Đối với truyền thông Modbus RS485, PC giữ vai trò là Master trong khi đó hai PLC S7-200 làm nhiệm vụ là các Slaves lần lượt điều khiển mô hình lắp ghép sản phẩm và biến tần. Đáng chú ý là tất cả các quá trình hoạt động của các mô hình thí nghiệm trên đều được điều khiển, giám sát và thu thập dữ liệu thông qua phần mềm SCADA WINCC.
Description: 79 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14672
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
155.8 kBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.