Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14673
Title: Thiết kế bộ thí nghiệm cho PLC S7 1200
Authors: Nguyễn, Hoàng Dũng
Nguyễn, Quốc Cường
Keywords: Kỹ thuật cơ điện tử
Issue Date: 26-May-2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu này trình bày việc thiết kế các bài thí nghiệm sử dụng PLC S7-1200. Các bộ thí nghiệm được thiết kế để phục vụ cho thực tập và nghiên cứu khoa học tại Bộ môn Tự động hóa. Các bộ thí nghiệm này gồm: phân loại sản phẩm theo chiều cao, cấp nước nhà cao tầng và lắp ghép sản phẩm. Các mô hình thí nghiệm được điều khiển bằng PLC đơn hoặc nối mạng PLC. Để nâng cao chất lượng bài thí nghiệm thì tất cả các quá trình điều khiển và giám sát và thu thập dữ liệu được thiết kế sử dụng phần mềm SCADA WinCC. Kết quả nghiên cứu cho thấy các mô hình thí nghiệm hoạt động tốt và PLC S7- 1200 có thể điều khiển hiệu quả các quá trình tự động. Đặc biệt, kết quả nghiên cứu này có thể áp dụng ngay cho các học phần thực tập tại Bộ môn Tự động hóa như PLC (CN406) hoặc Điều khiển logic có thể lập trình (CN579).
Description: 67 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14673
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
160.7 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.