Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14683
Title: Thiết kế máy xác định độ ngọt của xòai bằng phương pháp gián tiếp - P2
Authors: Nguyễn, Hoàng Dũng
Lưu, Minh Nhựt
Keywords: Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa
Issue Date: 14-Dec-2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Cây xoài là cây ăn trái có giá trị kinh tế cao và được trồng phổ biến đặc biệt ở các tỉnh đồng bằng sông cửu long, nên việc phân loại xoài dựa theo độ ngọt là rất cần thiết để tăng chất lượng của sản phẩm hay giúp người tiêu dùng có thể dễ dàng lựa chọn được những quả xoài theo ý muốn. Để làm được điều đó đòi hỏi phải phân loại xoài theo độ ngọt mà không làm ảnh hưởng đến kết cấu quả xoài đảm bảo tính nguyên vẹn về giá trị kinh tế. Qua nghiên cứu nhóm đã chiếu ánh sáng với bước sóng thích hợp vào quả xoài sau đó dựa vào hiện tượng bức xạ ánh sáng để thu được kết quả bằng cảm biến ánh sáng (photodiode), tùy mức độ ngọt của xoài thu được kết quả khác nhau, quả nào ngọt hơn thì kết quả tán xạ ánh sáng mạnh hơn và ngược lại. Tuy nhiên ở nhiều vị trí khác nhau của quả cũng sẽ tập trung lượng đường không đồng đều, và điểm gần cuống của quả xoài để lấy giá trị đo thì kết quả là lượng đường cao nhất.
Description: 32 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14683
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.33 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.