Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14687
Title: Qui trình xử lý chất thải công nghiệp - phần 2
Authors: Nguyễn, Hoàng Dũng
Nguyễn, Phú Thoại
Keywords: Kỹ thuật cơ điện tử
Issue Date: 26-May-2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Gần đây nhiều thông tin liên quan đến cá chết hàng loạt ở nhiều nơi như Hà Tỉnh, Đồng Nai và TPHCM. Nguyên nhân cá chết hàng loạt là do môi trường nước bị ô nhiễm từ việc xả nước thải công nghiệp trực tiếp ra môi trường. Câu hỏi lớn nhất là tại sao doanh nghiệp xả thải trực tiếp mà không qua xử lý? Một trong những nguyên nhân lớn nhất là kinh phí cho vấn đề xử lý chất thải rất lớn. Hơn nữa các qui trình công nghệ xử lý nước thải công nghiệp đều nhập khẩu và thiếu nhân lực để vận hành. Chính vì thế, đề tài “Quy trình xử lý nước thải công nghiệp” được đề xuất nhằm xây dựng một hệ thống xử lý các chất độc hại có trong nước thải từ nhà máy của các khu công nghiệp sao cho đạt tiêu chuẩn của Việt Nam qui định (QCVN 40:2011/BTNMT), nước thải loại A. Nước thải sau khi xử lý đạt loại A thì được thải trực tiếp ra môi trường. Để đạt được mục tiêu đó, nhóm nghiên cứu đã thực hiện quy trình xử lý nước thải công nghiệp như sau: nước thải công nghiệp được đưa vào bể thu gom. Nước từ bể thu gom được bơm qua bể điều hòa nhằm tạo cho các chất lơ lững có trong nước được trộn đều và tránh xảy ra quá trình yếm khí. Nước thải từ bể điều hòa sẽ đưa sang bể keo tụ và bể tạo bông. Tại đây, polymer và phèn được thêm vào nhằm tạo kết tủa hoặc kết dính các kim loại nặng và các chất lơ lững có trong nước thải. Các bông kết tủa và bùn sẽ rơi xuống đáy sau khi qua bể lắng. Phần nước sau khi xử lý sẽ được chuyển qua bể trung hòa. Tiếp theo, nước từ bể trung hòa được đưa sang bể anoxic và aeroten để khử triệt để photpho, giảm hàm lượng COD, BOD và TSS. Cuối cùng, để làm giảm các hàm lượng này thì nước từ bể aeroten sẽ được bơm sang bể thực vật. Kết quả đầu ra của nước thải sẽ được kiểm định đạt loại A mới thải ra môi trường. Tất cả qui trình công nghệ xử lý nước thải này được điều khiển và giám sát thông qua màn hình SCADA, website và PLC S7-1200. Kết quả nghiên cứu đã chứng minh được rằng, qui trình công nghệ của nhóm đề nghị có thể xử lý tốt nước thải công nghiệp và cho kết quả sau khi xử lý đạt loại A.
Description: 100 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14687
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
183.37 kBAdobe PDF
Your IP: 35.153.166.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.