Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14706
Title: Thiết kế hệ thống quản lý phòng thí nghiệm - phần 2
Authors: Nguyễn, Hoàng Dũng
Chương Hoàng, Bảo Duy
Keywords: Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa
Issue Date: 15-Dec-2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu này trình bày về hệ thống quản lý phòng thí nghiệm tại bộ môn Tự Động Hóa, Khoa Công Nghệ , trường Đại Học Cần Thơ hệ thống được thiết kế dựa trên việc truy xuất thông tin CSDL thông qua quét mã vạch từ thẻ sinh viên. Hệ thống có thể điều khiển đóng mở cửa tự động và lưu trữ lại thông tin của sinh viên đã sử dụng phòng thí nghiệm cũng như những thông tin về thiết bị có ở phòng. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định độ chính xác cao giảm thiểu được thời gian công sức thực hiện công tác quản lý phòng thí nghiệm bằng phương pháp thủ công
Description: 96 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14706
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.48 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.