Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1471
Title: Câu nghi vấn trong tiếng Gia-rai
Authors: Đoàn, Văn Phúc
Keywords: Ngôn ngữ
Câu nghi vấn
Ngữ pháp tiếng Gai - rai
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 3 .- Tr.91-95
Abstract: Tiếng Gia-rai có nhiều loại câu. Nếu phân câu theo mục đích phát ngôn thì có các kiểu câu: câu tường thuật, câu nghi vấn, câu mệnh lệnh, câu cảm. Câu nghi vấn trong tiếng Gia-rai có: câu nghi vấn tổng quát, câu nghi vấn bộ phận. Câu nghi vấn tổng quát là loại câu có yêu cầu giải đáp điều hoài nghi về phần nghĩa miêu tả biểu hiện ở nòng cốt chủ-vị của câu. Câu nghi vấn bộ phận là loại câu hoài nghi một bộ phận nòng cốt chủ-vị của câu.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1471
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_310.56 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.117.56


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.