Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14710
Title: Thiết kế robot quét nhà thông minh
Authors: Nguyễn, Hoàng Dũng
Ngô, Phú Quốc
Keywords: Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa
Issue Date: 15-Dec-2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Bài báo này trình bày một giải pháp về thiết kế mô hình robot thông minh phục vụ nhu cầu lau nhà hằng ngày. Robot được thiết kế để chạy trên mặt phẳng nằm ngang. Phần cứng của robot gồm cơ cấu truyền động cho robot di chuyển, phần mạch điều khiển, mạch giao tiếp và phần mềm điều khiển robot. Đối với phần cơ khí, hai bánh chủ động được truyền động qua động cơ bước và một bánh tự do giúp robot di chuyển. Mạch điều khiển trung tâm là vi điều khiển ARM cortex M4F (STM32F407VET6) được sử dụng để điều khiển mọi hoạt động của robot (đọc cảm biến, điều khiển robot di chuyển, kết nối giao tiếp và hiển thị thông tin cần thiết). Mạch giao tiếp wifi giữa vi điều khiển và điện thoại thông minh. Phần mềm là phần lõi giúp robot trở nên thông minh hơn. Tuy nhiên có những mặt hạn chế về thiết kế cơ khí và giải thuật được ghi nhận và đề ra hướng giải quyết.
Description: 45 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14710
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
146.38 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.