Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14715
Title: Hệ thống chiết rót nước tự động
Authors: Nguyễn, Hoàng Dũng
Bùi Dương, Anh Thông
Keywords: Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa
Issue Date: 15-Dec-2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài thiết kế chương trình điều khiển và giao diện điều khiển giám sát và thu nhập dữ liệu cho mô hình hệ thống chiết rót nước tự động thông qua WinCC web server và PLC S7 1200. Mô hình điều khiển thiết kế đơn giản với 3 công đoạn chiết rót nước, lấy nắp chai và đóng nắp chai động cơ DC giảm tốc để kéo băng tải, cảm biến quang để xác định vị trí, động cơ bơm DC để đưa nước vào chai, van điện từ để điều tiết nước, cảm biến lưu lượng để xác định lưu lượng nước được rót vào chai, cơ cấu lấy nắp chai, hệ thống khí nén và động cơ DC để đóng nắp chai, rờ le trung gian lấy tín hiệu điều khiển từ PLC S7 1200 để điều khiển toàn bộ quá trình chiết rót nước tự động. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đáp ứng yêu cầu đề ra.
Description: 48 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14715
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.49 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.