Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14715
Nhan đề: Hệ thống chiết rót nước tự động
Tác giả: Nguyễn, Hoàng Dũng
Bùi Dương, Anh Thông
Từ khoá: Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa
Năm xuất bản: 15-thá-2018
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài thiết kế chương trình điều khiển và giao diện điều khiển giám sát và thu nhập dữ liệu cho mô hình hệ thống chiết rót nước tự động thông qua WinCC web server và PLC S7 1200. Mô hình điều khiển thiết kế đơn giản với 3 công đoạn chiết rót nước, lấy nắp chai và đóng nắp chai động cơ DC giảm tốc để kéo băng tải, cảm biến quang để xác định vị trí, động cơ bơm DC để đưa nước vào chai, van điện từ để điều tiết nước, cảm biến lưu lượng để xác định lưu lượng nước được rót vào chai, cơ cấu lấy nắp chai, hệ thống khí nén và động cơ DC để đóng nắp chai, rờ le trung gian lấy tín hiệu điều khiển từ PLC S7 1200 để điều khiển toàn bộ quá trình chiết rót nước tự động. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đáp ứng yêu cầu đề ra.
Mô tả: 48 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14715
Bộ sưu tập: Khoa Công nghệ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.49 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.