Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14720
Title: Thiết kế board thí nghiệm PLC và các mô hình thí nghiệm
Authors: Nguyễn, Hoàng Dũng
Nguyễn, Khắc Toại
Keywords: Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa
Issue Date: 24-May-2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu này trình bày việc thiết kế các bài thí nghiệm sử dụng PLC S7-1200. Các bộ thí nghiệm được thiết kế để phục vụ cho thực tập và nghiên cứu khoa học tại Bộ môn Tự động hóa. Các bộ thí nghiệm này gồm: board PLC, hệ thống giao thông, phân loại sản phẩm theo chiều cao, điều khiển động cơ PID. Các mô hình thí nghiệm được điều khiển bằng PLC đơn hoặc nối mạng PLC. Để nâng cao chất lượng bài thí nghiệm thì tất cả các quá trình điều khiển và giám sát và thu thập dữ liệu thông qua WEB SERVER hoặc phần mềm SCADA WINCC. Kết quả nghiên cứu cho thấy các mô hình thí nghiệm hoạt động tốt và PLC S7- 1200 có thể điều khiển hiệu quả các quá trình tự động.
Description: 132 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14720
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
158.69 kBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.