Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1480
Title: Tấn công chuỗi cung ứng và rủi ro từ bên thứ ba
Authors: Phan, Châu
Keywords: Chuỗi cung ứng
Rủi ro bảo mật
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 303 .- Tr.54-56
Abstract: Các đối tác và nhà cung cấp có thể là những mắt xích yếu trong hệ thống bảo mật, doanh nghiệp cần hiểu điều đó và có biện pháp thích hợp để giảm thiểu rủi ro.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1480
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.21 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.