Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1483
Title: Công nghệ đang định hình lại phương thức hoạt động doanh nghiệp
Authors: Thạch, An
Keywords: Doanh nghiệp
Phương thức hoạt động
Công nghệ kỹ thuật số
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 303 .- Tr.61-64
Abstract: Xu hướng chuyển đổi kỹ thuật số - Digital Transformation đang diễn ra khắp mọi nơi và đòi hỏi những thay đổi cơ bản trong kinh doanh. Liệu doanh nghiệp đã sẵn sàng với những xu hướng công nghệ này chưa?
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1483
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.13 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.