Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1491
Title: Khi đường làm tổn thương gan
Authors: Phạm, Văn Tất
Keywords: Đường
Gan
Tổn thương
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 594 .- Tr.19-20
Abstract: Không phải tất cả các trường hợp xơ gan đều do cồn, rượu. Một chế độ ăn uống không hợp lý, thừa đường, thiếu hoạt động cơ thể cũng là yếu tố nguy cơ làm tổn thương gan.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1491
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.98 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.132.225


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.