Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14984
Title: Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển động cơ tuyến tính - phần 2
Authors: Nguyễn, Chánh Nghiệm
Võ, Minh Trí
Trần, Văn Giang
Keywords: Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa
Issue Date: 15-Dec-2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển cho động cơ tuyến tính với chi phí đầu tư ít nhất. Giới thiệu về động cơ tuyến tính cấu tạo, nguyên lý hoạt động, đề cập chức năng, vai trò của Driver Accelnet trong đề tài, tìm hiểu về IC TW2 QFN24 chuyển đổi sin/cos thành digital. Nghiên cứu sử dụng phần mềm CME2 để set up điều khiển động cơ tuyến tính. Nghiên cứu kỹ và sâu về đặc tính tín hiệu từ Encoder tuyến tính, khả năng quét chính xác của encoder trên thước quang encoder. Tìm ra chỉ số Resolution encoder điều khiển động cơ tuyến tính. Đề xuất hướng phát triển cho đề tài chế tạo máy CNC 2 trục với động cơ tuyến tính. Kinh nghiệm rút ra, nếu như động cơ tuyến tính của đề tài được đầu tư driver chuyên dụng driver AKD Kollmorgen thì khả năng đi sâu và xa của đề tài là không thể lường trước đựơc vì khi Linear motor kết hợp với AKD thì điều khiển được rất nhiều chế độ, chức năng. Có thể nghĩ đến chế tạo 1 loại Robot với Linear motor
Description: 92 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14984
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
733.88 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.74.241


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.