Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1500
Title: Xây dựng phương pháp phát hiện paracetamol trộn trái phép trong chế phẩm Đông dược bằng sắc ký lớp mỏng kết hợp tán xạ Raman tăng cường bề mặt (TLC-SERS)
Authors: Đào, Thị Cẩm Minh
Lê, Văn Vũ
Nguyễn, Thị Kiều Anh
Phạm, Thị Thanh Hà
Keywords: Paracetamol
Đông dược
Sự pha trộn
Sắc ký lớp mỏng
Tán xạ Raman
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 502 .- Tr.23-27
Abstract: Bài viết nghiên cứu xây dựng phương pháp phát hiện paracetamol trộn trái phép trong chế phẩm Đông dược bằng sắc ký lớp mỏng kết hợp tán xạ Raman tăng cường bề mặt (TLC-SERS) trên 14 chế phẩm Đông dược được thu thập trên thị trường.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1500
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_393.86 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.