Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15028
Nhan đề: Nghiên cứu lập pháp số 09
Tác giả: Văn phòng Quốc hội
Năm xuất bản: 2010
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15028
Bộ sưu tập: Nghiên cứu lập pháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
Toàn văn13.07 MBAdobe PDF
_file_Mục lục109.71 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.