Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1504
Title: Chiết xuất, phân lập một số saponin từ thân rễ cây nần nghệ (Dioscorea collettii Hook.f., Dioscoreace) thu hái tại Sơn La
Authors: Nguyễn, Thị Minh Hạnh
Nguyễn, Hoàng Tuấn
Đỗ, Thị Nguyệt Quế
Nguyễn, Thị Duyên
Keywords: Diosgenin
Dioscin
Dioscorea collettii
Gracillin
Nần nghệ
Sơn La
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 502 .- Tr.28-32
Abstract: Bài viết nghiên cứu chiết xuất, phân lập một số saponin từ thân rễ cây nần nghệ (Dioscorea collettii Hook.f., Dioscoreace) thu hái tại Sơn La vào thời điểm tháng 8/2014. Nghiên cứu đặc điểm hình thái và vi học giám định tên khoa học trong một nghiên cứu trước đây.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1504
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_318.27 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.