Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1505
Title: Thẩm định phương pháp phân tích định lượng famotidin trong huyết tương thỏ
Authors: Phan, Thị Huyền Vy
Bùi, Minh Thy
Phùng, Thị Kim Huệ
Nguyễn, Xuân Thành
Triệu, Nguyên Trung
Keywords: Famotidine
Sắc ký lỏng hiệu suất cao
Huyết tương của thỏ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 502 .- Tr.32-38
Abstract: Bài viết nghiên cứu đánh giá khả năng tối ưu hóa hiệu suất nạp thuốc famotidin của vật liệu cellulose vi khuẩn lên men từ dịch trà xanh theo phương pháp đáp ứng bề mặt và bằng mô hình Box-behnken.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1505
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_440.02 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.