Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15104
Title: Hệ thống thu thập chỉ số nước tiêu thụ tự động ứng dụng công nghệ truyền thông LoRa
Authors: Lương, Vinh Quốc Danh
Lê, Hoàng Văn
Keywords: Kỹ thuật Điện tử Viễn Thông - Kỹ thuật Máy Tính
Kỹ thuật Máy tính
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Giới thiệu tổng quan đề tài, mục tiêu đề tài, phương pháp thực hiện. Cơ sở lý thuyết tổng quan về mạng LoRa, giao thức LoRaWAN, nguyên lý truyền nhận dữ liệu trong mạng LoRa. Thiết kế các hệ thống server, hệ thống thu thập chỉ số đồng hồ nước. Giải thuật chương trình bộ cảm biến và truyền dữ liệu tại đồng hồ nước, giải thuật chuong trình trạm truyền dữ liệu trung gian, giải thuật chương trình máy chủ trung tâm. Kết luận và hướng phát triển.
Description: 63 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15104
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.87 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.