Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15106
Title: Nghiên cứu thiết bị in 3D hỗ trợ nhiều chuẩn kết nối
Authors: Trần, Nhựt Khải Hoàn
Trần, Quốc Toàn
Nguyễn, Quốc Huy
Keywords: Kỹ thuật Điện tử Viễn Thông - Kỹ thuật Máy Tính
Kỹ thuật Máy tính
Issue Date: May-2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: In 3D là một thuật ngữ phổ biến được sử dụng để mô tả quá trình gia công chế tạo. Đó là quá trình xây dựng một đối tượng ba chiều với bất kỳ hình dạng hình học nào, sử dụng hầu hết các vật liệu. Trên thế giới, công nghệ này đã và đang trong giai đoạn phát triển mạnh, có rất nhiều ứng dụng trải rộng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Công nghệ in 3D cũng đã có mặt trong khá nhiều lĩnh vực ở Việt Nam, việc sử dụng thiết bị in 3D giúp cho các ý tưởng được thực hiện nhanh chóng và hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, có những hạn chế về giá thành sản phẩm, vấn đề chủ động về công nghệ, nghiên cứu, chế tạo hay khả năng kết nối của những thiết bị hiện có khiến việc ứng dụng công nghệ này ở nước ta đang phát triển chậm. Trên cơ sở đó, đề tài “NGHIÊN CỨU THIẾT BỊ IN 3D HỖ TRỢ NHIỀU CHUẨN KẾT NỐI” mang tính thực tiễn, khắc phục được những hạn chế nêu trên giúp việc triển khai, ứng dụng, kết nối điều khiển những thiết bị in 3D trở nên dễ dàng hơn. Kết quả cho thấy hệ thống hoạt động tốt, độ chính xác cao, có khả năng tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh phù hợp với các yêu cầu đã đặt ra.
Description: 89 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15106
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.