Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15107
Title: Nghiên cứu về ADALM PLUTO
Authors: Nguyễn, Thị Trâm
Hồ, Việt Nghĩa
Đinh, Nhựt Thiên
Keywords: Kỹ thuật Điện tử Viễn Thông - Kỹ thuật Máy Tính
Kỹ thuật Máy tính
Issue Date: May-2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: ADALM-PLUTO hay còn gọi là Pluto SDR (Software Defined Radio) là một công cụ dễ sử dụng có sẵn từ các thiết bị Analog Inc ( ADI ) có thể được sử dụng để giới thiệu nguyên tắc cơ bản của sóng vô tuyến hoặc tần số vô tuyến hoặc tìm hiểu trong lĩnh vực truyền thông như chủ đề nâng cao trong kỹ thuật điện. PlutoSDR cho phép sinh viên hiểu rõ hơn về thế giới thực xung quanh họ và có thể áp dụng cho tất cả học sinh ở mọi trình độ, từ mọi nguồn gốc. Làm quen và thực hành với PlutoSDR từ sớm sẽ đảm bảo một nền tảng vững chắc cho sinh viên khi họ theo đuổi khoa học, công nghệ, hoặc lấy bằng kỹ thuật. PlutoSDR là một công cụ chỉ ra mối quan hệ giữa lý thuyết và các hoạt động tần số vô tuyến thực tế của người dùng. Một loạt các gói phần mềm như MATLAB hoặc Simulink cung cấp cho người dùng một giao diện sáng tạo, cho phép sử dụng trực quan và giảm thiểu sự phức tạp trong học tập, giúp sinh viên học nhanh hơn, làm việc thông minh hơn và khám phá nhiều hơn
Description: 53 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15107
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.