Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15108
Title: Thiết kế cảm biến độ ẩm đất
Authors: Lương, Vinh Quốc Danh
Trần, Thị Ngọc Huyền
Keywords: Kỹ thuật Điện tử Viễn Thông - Kỹ thuật Máy Tính
Kỹ thuật Máy tính
Issue Date: May-2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Với ảnh hưởng từ cuộc cách mạng 4.0, nền nông nghiệp nước ta cũng đang phát triển theo hướng nông nghiệp 4.0. Việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất ngày càng phổ biến. Vì thế các cảm biến được nghiên cứu thiết kế nhằm mục đích phục vụ thuận tiện hơn cho việc tăng năng suất sản xuất nông nghiệp. Một trong số đó là “Cảm biến độ ẩm đất”. “Cảm biến độ ẩm đất” có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng nông nghiêp hoặc có thể ứng dụng trong hệ thống tưới nước tự động cho các vườn cây khi đất khô. Ý tưởng “cảm biến độ ẩm đất” được đưa ra với phương pháp xác định độ ẩm đất bằng cách đo cường độ sóng RSSI. Giá trị RSSI được đọc bằng cách sử dụng phương pháp truyền, nhận cường độ sóng do hai module RF CC1101 ở dải tần 433 Mhz tạo nên. Do sự thay đổi giá trị RSSI trong đất chênh lệch không nhiều nên việc thực hiện ý tưởng này không khả thi. Ý tưởng tiếp theo là phương pháp đo điện dung dùng vi điều khiển MSP430G2553. Mạch cảm biến dựa vào sự chênh lệch của hằng số điện môi thay đổi lúc có nước và không có nước trong đất để đo giá trị điện dung. Giá trị được thu thập và sau đó được xử lí qua bộ ADC10. Giá trị được hiển thị lên LCD.
Description: 58 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15108
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.69 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.