Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15115
Title: Hệ thống quản lý nhân viên và thiết bị dùng công nghệ UHF RFID
Authors: Lương, Vinh Quốc Danh
Lê, Hoàng Linh
Đào, Quốc Duy
Keywords: Kỹ thuật Điện tử Viễn Thông - Kỹ thuật Máy Tính
Kỹ thuật Máy tính
Issue Date: Apr-2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nội dung giải quyết: “Hệ thống quản lý nhân viên và thiết bị dùng công nghệ UHF RFID” là đề tài ứng dụng công nghệ nhận dạng qua tần số vô tuyến để tự động xác định và theo dõi các thẻ nhận dạng gắn vào vật thể. Do tính ứng dụng của công nghệ UHF RFID khá rộng rãi và đa năng, chúng em phân loại tính ứng dụng ra làm 2 phần để thực hiện: tìm kiếm chủ động và tìm kiếm bị động - Tìm kiếm bị động: Là việc tìm kiếm mà thiết bị UHF RFID reader cố định. Ví dụ: điểm danh và thông báo về cho phụ huynh khi trẻ em đến trường và ra về, quản lý bệnh nhân ra vào khu vực phòng bệnh…. - Tìm kiếm chủ động: Là việc tìm kiếm mà thiết bị UHF RFID reader di chuyển để đọc các vật thể cần nhận biết. Ví dụ: quản lý kiểm kê các sản phẩm có trong kho, và các công việc thu thập dữ liệu từ đồ dùng có gắn thẻ nhưng cố định.. Nội dung trình bày: Do cần có công việc cụ thể để có thể thực hiện chi tiết đề tài. Nên ở đây chúng em chọn Ứng dụng UHFRFID trong việc điểm danh và thông báo cho phụ huynh khi trẻ ra vào cổng trường. Đây là mô hình dể kiểm chứng tính thực thi và đánh giá được khả năng của ứng dụng. Khi thiết bị tìm thấy thẻ ( học sinh ) thiết bị sẽ gửi tất cả mã học sinh (id) về một Webserver, tại đây dựa vào mã của từng học sinh mà phụ huynh sẽ nhận được thông báo ứng với con của mình. Hoặc nhận cuộc gọi thông qua số điện thoại, hệ thống cho phép người dùng xem lại lịch sử tìm kiếm.
Description: 63 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15115
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.