Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1515
Title: Xây dựng Smart city: Phải đảm bảo đồng bộ và nhất quán
Authors: Anh Khoa
P. Sơn
Keywords: Đô thị thông minh
Giải pháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 305 .- Tr.6-7
Abstract: Thông điệp chỉ đạo nói trên được Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh tại cuộc họp đầu tiên của Ban điều hành đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh diễn ra vào chiều ngày 5/1/2017.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1515
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.38 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.