Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1518
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBùi, Xuân Đính-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Bình-
dc.date.accessioned2018-05-09T07:09:19Z-
dc.date.available2018-05-09T07:09:19Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1013-4328-
dc.identifier.urihttp://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1518-
dc.description.abstractLàng Việt cổ truyền trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 có một tầng lớp tinh hoa trong các cộng đồng cư dân nông thôn, tầng lớp này đóng vai trò đứng đầu, có ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh chính trị - xã hội, kinh tế và văn hoá của cộng đồng. Làng Việt đương đại cũng có giới tinh hoa, họ là người nổi trội trong quan hệ với các thành viên khác trong làng. Giới tinh hoa làng xã ở Việt Nam hiện nay thể hiện chủ yếu trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Họ đang đóng vai trò dẫn dắt trong hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội của các làng xã Việt Nam.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 4 .- Tr.82-90-
dc.subjectGiới tinh hoavi_VN
dc.subjectLàng xãvi_VN
dc.subjectTruyền thốngvi_VN
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.titleGiới tinh hoa làng xã ở Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_624.01 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.