Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15190
Title: HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM KHO LẠNH
Authors: Lương Vinh, Quốc Danh
Nguyễn Đường, Thuộc
Keywords: Kỹ thuật Điện tử Viễn Thông - Kỹ thuật Máy Tính
Kỹ thuật Máy tính
Issue Date: May-2017
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Khái niệm về các đại lượng nhiệt độ, độ ẩm rất được quan tâm trong đời sống, sản xuất. Chúng là những yếu tố ảnh hưởng trược tiếp đến các sản phẩm. Do vậy đề tài nghiên cứu và phát triển trên hai đại lượng đặc trưng này. Ngày nay khi nền công nghiệp, nông nghiệp phát triển mạnh, việc kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm khi bảo quản, lưu trữ các sản phẩm trong công, nông nghiệp trong các kho chứa là rất quan trọng. Thông thường, với các loại hàng hóa được lưu trữ nhiệt độ, độ ẩm luôn duy trì ở một mức nhất định. Ở nước ta, nhiều kho bảo quản vẫn làm theo phương pháp thủ công, là đo trực tiếp và ghi vào sổ. Với các phương pháp này thì rất khó khăn trong việc đo, giám sát, lưu trữ số liệu thường xuyên trong các kho với diện tích lớn hoặc nhiệt độ khắc nghiệt như kho lạnh. Đặc biệt thiết bị phù hợp với thời điểm ứng dụng IoT phát triển mạnh mẽ. Vì vậy hệ thống sử dụng phương pháp truyền dữ liệu không dây tại các điểm phát và bộ thu trung tâm, dữ liệu được lưu trữ vào trang web Thingspeak.com. Do đó tôi chọn đề tài “Hệ thống giám sát nhiệt độ và độ ẩm kho lạnh”, nhằm tạo ra hệ thống các thiết bị đáp ứng yêu cầu trên và phù hợp với mọi loại kho bảo quản từ nhỏ đến lớn.
Description: 58 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15190
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.