Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15192
Title: HỆ THỐNG QUAN TRẮC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG NƯỚC CHO VÙNG XÂM NHẬP MẶN
Authors: Trần Hữu, Danh
Phan Chí, Tưởng
Lê Chí, Tính
Chung Khánh, Hòa
Keywords: Kỹ thuật Điện tử Viễn Thông - Kỹ thuật Máy Tính
Kỹ thuật Máy tính
Issue Date: Dec-2017
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Hiện nay, việc ứng phó và ngăn chặn xâm nhập mặn là hết sức cần thiết ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Nhằm tạo ra một hệ thống để giúp việc giám sát, thống kê số liệu một cách chính xác sự biến động trong môi trường nước (nhiệt độ, pH, độ mặn), đồng thời hệ thống có thể cảnh báo và điều khiển thiết bị khi môi trường nước biến động quá mức cho phép. Nhóm đã nghiên cứu và hoàn thiện mô hình“Hệ thống quan trắc thông số môi trường nước cho vùng xâm nhập mặn”. Hệ thống này được xây dựng trên các thiết bị như: cảm biến DS18B20, Module SIM800A, PH E-201-C, DFR0300, Intel Edison và chip MSP430G2553. Kết quả cho thấy hệ thống có khả năng đo độ pH, độ mặn, nhiệt độ như một máy đo dân dụng, lưu trữ số liệu đo được trên trang tính của Google, tự động vẽ biểu đồ để người dùng theo dõi một cách trực quan và sinh động, thực hiện được chức năng báo động và điều khiển được thiết bị từ xa.
Description: 62 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15192
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.99 MBAdobe PDF
Your IP: 18.213.192.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.