Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15193
Title: HỆ THỐNG QUAN TRẮC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN ỨNG DỤNG IoT
Authors: Trần Hữu, Danh
Trần Ngọc, Mừng
Lê Dương, Linh
Keywords: Kỹ thuật Điện tử Viễn Thông - Kỹ thuật Máy Tính
Kỹ thuật Máy tính
Issue Date: May-2017
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “HỆ THỐNG QUAN TRẮC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN ỨNG DỤNG IoT” được tìm hiểu và nghiên cứu nhầm tạo ra một bộ kit thu thập các thông số trong môi trường nuôi trồng thủy hải sản như: Độ pH, nhiệt độ môi trường nước, nồng độ oxy hòa tan. Các thông số môi trường thu thập được sẽ được truyền lên website để người dùng có thể giám sát, ngoài ra người dùng có thể điều khiển các thiết bị và các ngưỡng cài đặt trên website, đưa ra các cảnh báo đến người dùng. Bộ kit được thực hiện bằng các Module như: Module RF SPI CC1101, Module SIM800A. Sử dụng các loại cảm biến đo pH, đo nhiệt độ nước, đo nồng độ Oxy hòa tan và được xử lý và điều khiển thông qua vi điều khiển MSP430G2553.
Description: 44 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15193
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.38 MBAdobe PDF
Your IP: 18.213.192.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.