Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15195
Title: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG GIA CÔNG LÔNG MI NHÂN TẠO
Authors: Trần Hữu, Danh
Lê Đình, Quý
Lưu Đức, Toàn
Keywords: Kỹ thuật Điện tử Viễn Thông - Kỹ thuật Máy Tính
Kỹ thuật Máy tính
Issue Date: Dec-2017
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: “Hoàn thiện hệ thống gia công lông mi nhân tạo” là đề tài mang tính thực tiễn, nhằm giải quyết vấn đề mà nhiều cơ sở sản xuất lông mi nhân tạo trên cả nước đang gặp phải. Vấn đề là: người công nhân làm bằng phương pháp thủ công chưa đảm bảo yêu cầu về khoảng cách giữa từng sợi mi. Do đó, đề tài này đóng góp cho sự hoàn thiện một mô hình hệ thống bán tự động kéo sợi có thể ứng dụng được. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng cơ khí CNC, vi điều khiển MSP430G2553 và motor bước. Hoạt động chính của hệ thống nằm ở khâu động lực được điều khiển bởi motor bước kéo từng sợi mi đến vị trí đã định trước ở khâu thiết kế. Kết quả cho thấy hệ thống hoạt động tốt, độ chính xác rất cao, vi điều khiển hoạt động ổn định trong thời gian dài nên tạo ra được sản phẩm đúng theo mẫu thiết kế của nơi tiêu thụ. Ngoài ra, hệ thống còn có chế độ cho phép tùy chỉnh thời gian phù hợp theo khả năng làm việc của từng người, tùy chỉnh khoảng cách giữa các sợi mi và chiều dài của một sản phẩm lông mi nhân tạo. Hệ thống dễ sử dụng và có hình dạng thân thiện, gần gũi với cách làm thủ công truyền thống.
Description: 47 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15195
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 18.213.192.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.