Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15197
Title: Lập trình ứng dụng Android điều khiển hệ thống canh tác thủy canh trong nhà
Authors: Trần Hữu, Danh
Nguyễn Quang, Duy
Nguyễn Quang, Vĩnh
Keywords: Kỹ thuật Điện tử Viễn Thông - Kỹ thuật Máy Tính
Kỹ thuật Máy tính
Issue Date: May-2017
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Ngày nay, việc ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật vào đời sống sinh hoạt, lao động ngày càng được chú trọng. Cuộc sống đô thị hóa ngày càng phát triển dẫn tới các hộ gia đình không có diện tích và ánh sáng để trồng trọt. Nhằm giúp việc tạo không gian trồng trọt không chiếm diện tích lớn, không có ánh sáng mặt trời, nhóm chúng em đã kết hợp với việc trồng cây thủy canh trong dung dịch dinh dưỡng kết hợp với ánh sáng LED với bước sóng và cường độ thích hợp. Chúng em đã thiết kế hệ thống mang tên là “Lập trình ứng dụng Android điều khiển hệ thống canh tác thủy canh trong nhà”. Hệ thống có khả năng thay đổi cường độ ánh sáng LED, đọc cường độ ánh sáng đó bằng cảm biến và lưu trữ số liệu lên website và vẽ biểu đồ để người dùng theo dõi một cách trực quan, điều khiển máy bơm để cung cấp dung dịch dinh dưỡng cho cây trồng và cảm biến cảnh báo từ xa khi hệ thống hết dung dịch dinh dưỡng.
Description: 48 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15197
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.69 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.