Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15198
Title: NÂNG CẤP BỘ CÔNG SUẤT CÓ ĐIỀU KHIỂN ỨNG DỤNG CHO LOA PHÁT SÓNG SIÊU ÂM
Authors: Trần Hữu, Danh
Huỳnh Duy, Khánh
Nguyễn Hoàng, Tâm
Hồ Nhựt, Trường
Keywords: Điện tử Viễn Thông
Kỹ thuật Máy tính
Issue Date: May-2017
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Sóng siêu âm không những có vai trò quan trọng trong quân sự và các ứng dụng y học hiện đại, nó còn nhiều ứng dụng hữu ích cho nền nông nghiệp, công nghiệp ngày nay. Trong công nghiệp chúng ta thường thấy sóng siêu âm được ứng dụng trong các bể rửa siêu âm, máy hàn siêu âm. Do đó, vấn đề đặt ra là tạo một mạch công suất có điều khiển để cấp cho loa phát siêu âm hoạt động tốt nhất, nhằm đáp ứng các yêu cầu ứng dụng cụ thể là hết sức cần thiết. Từ yêu cầu đó, đề tài: “Nâng cấp bộ công suất có điều khiển ứng dụng cho loa phát sóng siêu âm” được thực hiện nhằm tối ưu hóa công suất phát của loa siêu âm từ đó điều chỉnh công suất phát nhằm đáp ứng được các ứng dụng khác nhau và an toàn cho người sử dụng. Mục tiêu của đề tài là thiết kế bộ phát sóng siêu âm có thể điều chỉnh công suất phát dùng vi điều khiển MSP430G2553 do Texas Instruments sản xuất, kết hợp loa siêu âm 100W/28kHz, hiển thị chế độ làm việc, trạng thái làm việc của hệ thống lên LCD.
Description: 42 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15198
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 18.213.192.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.